Årlig møte i tennisgruppa

Det innkalles til årlig møte i tennisgruppa den 16. februar klokken 18:00 i klubbhuset på Haraløkka.

Møtet er åpent for alle. Kun betalende medlemmer over 15 år har stemmerett. Møtet behandler fotballgruppas innstiller til Årsmøte i Bøler IF.

Saksliste

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Velge ordstyrer, referent og 2 personer som kan underskrive protokollen
  3. Årsberetning 2022
  4. Regnskap for 2022
  5. Treningsavgift for 2023
  6. Budsjett for 2023
  7. Valg
  8. Eventuelt

Øvrige dokumenter lastes opp her.