Årsmøtet i Bøler IF

Årsmøtet i Bøler IF

Årsmøtet i Bøler Idrettsforening avholdes torsdag 14. mars klokken 18.00 på klubbhuset, Haraløkka.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 4. Godkjenne forretningsorden.
 5. Behandle idrettsforeningens årsberetning.
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap, styrets økonomiske beretning,
  kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
 9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  a. Styre.
  b. Kontrollutvalg.
  c. Representanter til ting og møter.
  d. Valgkomité.
  e. Eventuelt øvrige valg.
 12. Engasjere revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap

Forslag til saker og andre innspill kan sendes til post@bolerif.no

Alle stemmeberettigede må være betalende medlemmer av Bøler IF.


Som en del av forberedelsene til årsmøtet i Bøler IF, har det vært det årlige møter i våre grupper. Her finner du datoer for disse og annen relevant informasjon.

Friidrett avholder årlig møte i klubbhuset 8. februar klokken 19.00

Fotball avholder årlig møte i klubbhuset 6. februar klokken 18.00

Tennis avholder årlig møte i klubbhuset 14. februar klokken 19.00

Håndball avholder årlig møte i Bølerhallen 14. februar 19.00

Årsmøtet i Bøler IF avholdes i klubbhuset 14. mars klokken 18.00.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen