Årsmøte Bøler IF 2023

Årsmøte Bøler IF 2023

Bøler IF kaller inn til årsmøte 2023, den 15. mars klokken 19:00 på klubbhuset.

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.

3.     Godkjenne innkallingen og saklisten.

4.     Godkjenne forretningsorden.

5.     Behandle idrettsforeningens årsberetning.

6.     Behandle idrettsforeningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

7.     Behandle forslag og saker.

8.     Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

9.     Vedta idrettsforeningens budsjett.

10.  Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.

11.  Foreta følgende valg:
a. Styre
b. Kontrollutvalg
c. Representanter til ting og møter
d. Valgkomité
e. Eventuelt øvrige valg

12.  Engasjere revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap.

Forslag til årsmøtet sendes til post@bolerif.no innen den 1. mars 2023.

Vi minner også om årlige møter for gruppene:

Friidrett – 7. februar klokken 18:00 på klubbhuset

Fotball – 15. februar klokken 18:00 på klubbhuset

Håndball – 15. februar klokken 19:00 i Bølerhallen

Tennis – 16. februar klokken 18:00 på klubbhuset

Functional Fitness – Behandles under årsmøtet

For regler rundt årsmøtet gjelder Bøler IFs lov.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen