Årsmøte Bøler IF

Årsmøte Bøler IF

Tirsdag 16. mars klokken 18.30 avholdes klubbens årsmøte digitalt. Sakspapirer og agenda publiseres på denne siden. Her vil du også kunne melde deg på som deltaker.

Alle har talerett og forslagsrett til årsmøtet. Kun medlemmer over 15 år kan stemme og velges. Lov om valgbarhet finnes på Norges Idrettsforbunds nettside.

Forslag til saker må sendes til klubbens e-post adresse innen 10. mars: post@bolerif.no

Påmelding gjøres her.


Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 4. Godkjenne forretningsorden.
 5. Behandle idrettsforeningens årsberetning.
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
 9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  a. Styre.
  b. Kontrollutvalg.
  c. Representanter til ting og møter.
  d. Valgkomité.
  e. Eventuelt øvrige valg.
 12. Engasjere revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap.

Dokumenter:


BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen