Årsmøte i Bøler IF 24. mars 2022

Årsmøte i Bøler IF 24. mars 2022

Det kalles herved inn til årsmøte i Bøler IF den 24. mars 2022 klokken 19.00.

Sted: Klubbhuset på Haraløkka

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 4. Godkjenne forretningsorden.
 5. Behandle idrettsforeningens årsberetning.
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
 9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  a. Styre.
  b. Kontrollutvalg.
  c. Representanter til ting og møter.
  d. Valgkomité.
  e. Eventuelt øvrige valg.
 12. Engasjere revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap.

Forslag til årsmøtet sendes til post@bolerif.no

Styret

Dokumenter:

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen