Årsmøte i Bøler IF

Årsmøte i Bøler IF

Bøler IF holder årsmøte i klubbhuset på Haraløkka, torsdag 19. mars kl. 18.00.

Agenda:

• Godkjenne stemmeberettigede, valg av dirigent, protokollfører og medlemmer til å underskrive protokollen.
• Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
• Behandle årsberetning, regnskap, kontrollutvalgets og revisors beretning.
• Behandle forslag og saker.
• Fastsette medlemskontingent.
• Vedta budsjett.
• Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
• Valg
• Engasjere revisor.

Forslag til saker til årsmøtet kan sendes på e-post, post@bolerif.no, innen torsdag 28.februar.

Hovedstyret

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen