Årsmøte

Årsmøte

Bøler IF avholder årsmøte tirsdag 2. juni kl. 18.00.

På grunn av smittevern er det påmelding for alle som vil komme. Kun betalende medlemmer har stemmerett. Møtet vil mest sannsynlig foregå utendørs. Det vil være minst 2 meter mellom alle.

Påmelding: https://forms.gle/YEFrhUtJEzpryYre8

Agenda:

• Godkjenne stemmeberettigede, valg av dirigent, protokollfører og medlemmer til å underskrive protokollen.
• Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
• Behandle årsberetning, regnskap, kontrollutvalgets og revisors beretning.
• Behandle forslag og saker.
• Fastsette medlemskontingent.
• Vedta budsjett.
• Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
• Valg
• Engasjere revisor.

Forslag til saker til årsmøtet kan sendes på e-post til post@bolerif.no, innen tirsdag 26. mai.

Hovedstyret

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen