KG1
KG2
Ballbingen
Treningsfelt- Nedre (Bak innbytterbenker på KG1)
Treningsfelt P-plass (Gress ved store parkeringsplass)

Se også banekart for Haraløkka her.