Bølerhallen er en flerbrukshall som driftes av Undervisningsbygg. På dagtid er det skolene som benytter hallen, mens utover dette er det idrettsklubbene som er hovedbrukerne.

Smittervernreglerfor Bølerhallen

  1. Er du syk, bli hjemme
  2. Kom ferdig skiftet – garderober i hallen er dessverre ikke i bruk.
  3. Laget møtes utenfor hallen. Lagleder henvender seg til hallens tilsynsvakt som slipper inn laget.
  4. Lagene henvises til egen sone på banen.
  5. Hold hendende rene! (Ta gjerne med litt ekstra håndsprit til eget bruk.)
  6. Hold 1 meter avstand! (utenfor banen)
  7. Spillere og trenere registreres i  SPOND (evt på skjema/app i hallen) til bruk ved smittesporing.
  8. Hvert lag kan ha med totalt 10 supportere. Disse registreres i app/ evt. skjema i hallen, til bruk ved smittesporing.
  9. Kiosken i hallen er åpen- foretrukket betaling med VIPPS.

Sammen er vi med i dugnaden om å få stoppet koronasmitten!
Ta idrettens koronavettkurs! https://bit.ly/3k0GUal

Parkering

Parkering på ettermiddag, kveld og helg i forbindelsen med trening og kamp er gratis utenfor hallen på oppmerkede plasser. Vær oppmerksom på at det må trekkes lapp ved bruk av parkering på Bøler senter ALLE dager for å unngå gebyr!

 

Her finner du oss