Bølerhallen er en flerbrukshall som driftes av Undervisningsbygg. På dagtid er det skolene som benytter hallen, mens utover dette er det idrettsklubbene som er hovedbrukerne.

Smittevernregler for Bølerhallen

Bølerhallen åpnes igjen – her finner du gjeldende og smittevernsregler.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/ kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 

For tilsynsvakter er det utarbeidet egne tilleggsinstrukser for smittevern.

Under trening i hallen gjelder følgende:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme.
 2. Gruppene skal ha med egen antibac.
 3. Deltakere på trening skal registreres i Oppmøteprotokoll i hallen v/tilsysnvakt
  Grupper som bruker SPOND trenger kun å registrere Lagleder i Oppmøteprotokoll i hallen.
 4. Lag venter utenfor til tilsynsvakt slipper dem inn. Laget som skal trene skal gå ned i korridoren og gjøre seg helt klare til trening ved døra som er merket med INNGANG.
 5. For å unngå blanding av grupper, må alle lag avslutte trening 5 min før og komme seg raskt ut av hallen, gjennom dør merket UTGANG.
 6. Hallen holdes låst under trening.
 7. Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.

Ved kamper i hallen gjelder følgende:

For lag/spillere

 • Er du syk, bli hjemme
 • Vi har nå åpne garderober i Bølerhallen. Tilsynsvakten viser laget til garderoben. Garderobene er utstyrt med overflatesprit og tørkepapir. Laget må selv ta ansvar for å desinfisere flater før de forlater garderoben.
 • Alle som besøker hallen må registreres, enten i SPOND eller i skjema i hallen. Dette brukes ved evt. smittesporing.
 • Skift til innesko inne i hallen før du begynner trening/kamp.
 • Hold hendende rene! (Ta gjerne med litt ekstra håndsprit til eget bruk.)

For publikum

 • Det er viktig at alle holder 1 meters avstand til andre under hele oppholdet i Bølerhallen.
 • Er du syk, bli hjemme
 • Alle besøkende i hallen må registreres med kontaktinfo. Dette brukes ved evt. smittesporing. Scan QR-kode for registrering ( evt. manuell registrering i hallen).


Sammen er vi med i dugnaden om å få stoppet koronasmitten!
Ta idrettens koronavettkurs! https://bit.ly/3k0GUal

Parkering

Parkering på ettermiddag, kveld og helg i forbindelsen med trening og kamp er gratis utenfor hallen på oppmerkede plasser. Vær oppmerksom på at det må trekkes lapp ved bruk av parkering på Bøler senter ALLE dager for å unngå gebyr!

 

Her finner du oss