Bølerhallen er en flerbrukshall som driftes av Undervisningsbygg. På dagtid er det skolene som benytter hallen, mens utover dette er det idrettsklubbene som er hovedbrukerne.

Smittevernregler for Bølerhallen

Bølerhallen åpnes igjen – her finner du gjeldende og smittevernsregler.

Barn og unge til og med ungdomsskolealder kan benytte innendørs idrettsanlegg til organisert trening. Denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Brukere må gjøre seg godt kjent med sin idretts veileder for gjennomføring av trening
For håndball: https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

For tilsynsvakter er det utarbeidet egne tilleggsinstrukser for smittevern.

Under trening i hallen gjelder følgende:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme.
 2. Gruppene skal ha med egen antibac.
 3. Deltakere på trening skal registreres i Oppmøteprotokoll i hallen v/tilsysnvakt
  Grupper som bruker SPOND trenger kun å registrere Lagleder i Oppmøteprotokoll i hallen.
 4. Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 5. Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. Det er maks. tillat med 40 stykker i hallen totalt hvis flatene er delt.
 6. Garderobene holdes stengt. Skifte skjer i korridor nede eller utenfor hallen.
 7. Kiosk holdes stengt.
 8. Lag venter utenfor til tilsynsvakt slipper dem inn. Laget som skal trene skal gå ned i korridoren og gjøre seg helt klare til trening ved døra som er merket med INNGANG.
 9. For å unngå blanding av grupper, må alle lag avslutte trening 5 min før og komme seg raskt ut av hallen, gjennom dør merket UTGANG.
 10. Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 11. Hallen holdes låst under trening.
 12. Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.

Ved kamper i hallen gjelder følgende:

For lag/spillere

 • Er du syk, bli hjemme
 • Vi har nå åpne garderober i Bølerhallen. Tilsynsvakten viser laget til garderoben. Garderobene er utstyrt med overflatesprit og tørkepapir. Laget må selv ta ansvar for å desinfisere flater før de forlater garderoben.
 • Laget møtes utenfor hallen. Lagleder henvender seg til hallens tilsynsvakt som slipper inn laget.
 • Alle som besøker hallen må registreres, enten i SPOND eller i skjema i hallen. Dette brukes ved evt. smittesporing.
 • Skift til innesko inne i hallen før du begynner trening/kamp.
 • Hold hendende rene! (Ta gjerne med litt ekstra håndsprit til eget bruk.)
 • Hold 1 meter avstand! (utenfor banen)
 • Siste retningslinjer fra kommunen anbefaler at det ikke spilles med publikum i hallen. Vi ber derfor om at lagene ikke har med seg tilskuere. Vi har nummererte plasser på tribunen, så helt nødvendige tilskuere som sjåfører vil bli vist til en nummerert plass. Her må de oppholde seg gjennom hele besøket.
 • Kiosken i hallen er ikke åpen. Ta med drikke og matpakke ved behov.

For publikum

 • De seneste innstrammingene i Oslo kommune gjør at vi ikke ønsker publikum i Bølerhallen under kamper. Vi har nummererte plasser på tribunen, så helt nødvendige tilskuere som sjåfører vil bli vist til en nummerert plass av billet- eller tilsynsvakt. Her må de oppholde seg gjennom hele besøket.
 • Det er viktig at alle holder 1 meters avstand til andre under hele oppholdet i Bølerhallen.
 • Er du syk, bli hjemme
 • Alle besøkende i hallen må registreres med kontaktinfo. Dette brukes ved evt. smittesporing. Scan QR-kode for registrering ( evt. manuell registrering i hallen).


Sammen er vi med i dugnaden om å få stoppet koronasmitten!
Ta idrettens koronavettkurs! https://bit.ly/3k0GUal

Parkering

Parkering på ettermiddag, kveld og helg i forbindelsen med trening og kamp er gratis utenfor hallen på oppmerkede plasser. Vær oppmerksom på at det må trekkes lapp ved bruk av parkering på Bøler senter ALLE dager for å unngå gebyr!

 

Her finner du oss