Bølerhallen er en flerbrukshall som driftes av Undervisningsbygg. På dagtid er det skolene som benytter hallen, mens utover dette er det idrettsklubbene som er hovedbrukerne.

Smittevernregler for Bølerhallen

Bølerhallen er åpen, men vi ber alle besøkende forholde seg til smittevernreglene som beskrevet her.

For lagene:

  • Er du syk, bli hjemme.
  • Alle som besøker hallen må registreres, enten i SPOND eller i skjema i hallen. Dette brukes ved evt. smittesporing.
  • Garderobene er åpne under kamper, lagene må selv desinfisere flater når de forlater garderoben.
  • Skift til innesko inne i hallen før du begynner trening/kamp.
  • Hold hendende rene! (Ta gjerne med litt ekstra håndsprit til eget bruk.)

For publikum

  • Er du syk, bli hjemme.
  • Det er påbudt med munnbind for alle besøkende under hele oppholdet.
  • Det er viktig at alle holder 1 meters avstand til andre under hele oppholdet i Bølerhallen.
  • Sitt KUN på de nummererte plassene på tribunen. Merk dere hvilket nummer plassen har og holde deg til samme plass gjennom hele oppholdet.
  • Alle besøkende i hallen må registreres med kontaktinfo. Dette brukes ved evt. smittesporing. Scan QR-kode for registrering ( evt. manuell registrering i hallen)


Ta idrettens koronavettkurs! https://bit.ly/3k0GUal

Parkering

Parkering på ettermiddag, kveld og helg i forbindelsen med trening og kamp er gratis utenfor hallen på oppmerkede plasser. Vær oppmerksom på at det må trekkes lapp ved bruk av parkering på Bøler senter ALLE dager for å unngå gebyr!

 

Her finner du oss