Brev til foreldre i Bøler håndball

Brev til foreldre i Bøler håndball

Hei forelder!

Bøler Håndball er en foreldredrevet klubb – det er foreldre som er, eller må skaffe trenere. Det er også mange andre roller som skal fylles når man skal bygge et lag. Nå trenger vi at  foreldregruppa på alle lag mobiliserer! 

I Bøler Håndball er vi så heldige å ha mange, gode trenere! Trenerrollen er et tidkrevende verv. For at trenere skal orke å stå i rollen lenger, er det viktig at resten av foreldregruppa også stiller opp for laget. Her kan du lese mer om hvordan du kan bidra i apparatet rundt laget.

Styret i Bøler Håndball ønsker at alle foreldre skal se på seg selv – og sjekke i sine kretser;   med familie, slekt, venner og naboer, om det er noen med et bankende hjerte for håndball! – plutselig støter man på en ildsjel som kan bidra i Bøler Håndball, sportslig eller administrativt – vi trenger alle!

Pandemien har gjort det utfordrende for foreldregruppa å bli kjent og få et forhold til klubben – når vi ikke har møttes i hallen på trening og kamp. Nå er all aktivitet i gang igjen, så nå trenger vi full mobilisering i foreldregruppa!

2022 er frivillighetens år

Kong Harald nevnte i sin nyttårstale at 2022 er frivillighetens år. 

“I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Jeg vil oppfordre hver og én til å finne noe som passer for akkurat deg – smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke felleskap – som er vårt beste vern i møte med vanskelige tider. Det er en gave vi gir til oss selv – og til hverandre.”

Vi trenger også foreldre til styret. Vi ønsker at alle lag skal være repr i styret. Dette for å bidra til drift av klubben samt være med på å gjøre klubben enda bedre! Se f.eks. pkt 3.7 her.

Bli kjent med klubben her på nettsidene og følg Bøler Håndball på Facebook

Bli med på å lage Bøler Håndball til en god klubb for spillere, trenere og foresatte!

Takk til alle som allerede bidrar!

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen