I vårt nærmiljø finnes det utrolig mange ressurssterke og entusiastiske mennesker. Dugnadsånden er viktig for oss. Vi ønsker at klubben i størst mulig utstrekning skal bruke lokale krefter på trener- og ledersiden. Vi skal skape idrettsglede og på sikt oppfostre de kommende generasjoners ildsjeler.