Etiske retningslinjer for Bøler IF

Etiske retningslinjer for Bøler IF

Som en del av Norges Idrettsforbund sin kampanje mot overgrep og trakassering i norsk idrett, har Bøler IF og Oslo Idrettskrets bestemt at etiske retningslinjer skal iverksettes i vår klubb.

Rent konkret betyr dette at voksne med roller i klubben kun kan kommunisere med utøvere i åpne forum og med foreldre på kopi. All bruk av sosiale medier som kommunikasjonsplattform er ikke tillatt. Klubben bruker Spond for organisering og kun denne er fra 12.12.2020 tillatt som kommunikasjonsform mellom utøvere og trener, lagleder, dommer og andre med roller i klubben.

Alle med roller i klubben må signere en erklæring.

Politiattest er påkrevd for våre trenere og andre som har kontakt med våre lag gjennom andre definerte roller. Dette hindrer personer med dom til å ta på seg roller i idrettslag. Personer som ennå ikke har fått en dom, eller er tatt for overtredelser, vil dermed kunne praktisere som trener. Med de etiske retningslinjene på plass vil vi ha enda mer trygghet i norsk idrett.

Ved overtredelse av de etiske retningslinjene er det viktig å #si ifra! Overtredelser vil også kunne føre til at personer må avslutte sine roller i vår klubb.

Alle lag og grupper i Bøler IF må kommunisere dette ut til sine utøvere og foreldre. Ha respekt for hverandres privatliv. Idretten organiseres i åpent forum gjennom appen Spond og på en transparent måte.

For varsler om overgrep og trakassering henviser vi til klubbens protokoll som er beskrevet i vår beredskapsplan.

Alle med roller i klubben må signere på at de har sett og forstått klubbens beredskapsplan.

Hovedstyret i Bøler IF

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen