Etiske retningslinjer og beredskapsplan

by Marius Sigolsen

Bøler Idrettsforening skal være en trygg klubb. Våre trenere og ledere, som har kontakt med utøverne, skal ha fremvist gyldig politiattest uten anmerkninger. I tillegg skal de ha skrevet under på å følge våre etiske retningslinjer.

Klubben har også en beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep og trakassering som alle foreldre, utøvere, trenere og ledere skal kjenne til. Alle våre trenere og ledere skal signere på at de har kjennskap til denne og forplikter seg til å følge den.

Ved mistanke om noe, skal Bøler Idrettsforenings beredskapsgruppe varsles og håndtere saken videre.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no

Bølerlia 166