Etiske retningslinjer og beredskapsplan

Bøler Idrettsforening skal være en trygg klubb. Våre trenere og ledere, som har kontakt med utøverne, skal ha fremvist gyldig politiattest uten anmerkninger. I tillegg skal de ha skrevet under på å følge våre etiske retningslinjer.

Klubben har også en beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep og trakassering som alle foreldre, utøvere, trenere og ledere skal kjenne til. Alle våre trenere og ledere skal signere på at de har kjennskap til denne og forplikter seg til å følge den.

Ved mistanke om noe, skal Bøler Idrettsforenings beredskapsgruppe varsles og håndtere saken videre. Ingen informasjon skal skrives i den første kontakten annet enn at man vil varsle. Send dette til post@bolerif.no

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen