Fair Play på Haraløkka

Som et ledd i fotballens intensjoner og rettledninger utarbeidet av Norges Fotballforbund om Fair Play, har vi satt sammen et lite utdrag av overnevnte tilpasset for Haraløkka. Fair Play kan bety mye. For oss som klubb er verdiene vi bygger vesentlig.

Fair Play = Fotballglede, trygghet og respekt

Fair play er til for å beskytte idrettens verdier, bidra til å holde sporten ren for juks og dårlig påvirkning, sikre at miljøet i- og rundt aktiviteten er preget av trygghet og respekt for hverandre. En fotballkamp skal gi glede, mestring og jevnbyrdighet. Samtidig som god oppførsel fra trenere, spillere og tilskuere skal dominere. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god oppførsel på og rundt banen. Derfor skal trenere fra begge lag ha et Fair play-møte i forkant av kampstart ved banen hvor forventninger avklares iht Fair Play intensjonene. Det er også viktig å få til en fin dialog med dommer og ønske hun/ham velkommen til kampen.

Når alle har hilst på hverandre og enes om rammene i forkant av kamp, er det en større terskel for at hendelser og situasjoner i kamp ikke eskalerer og gir uønskede hendelser.

Fair play-møtet skal både skape en fellesforståelse og være forpliktende.

Se for øvrig til Norges Fotballforbund hjemmeside vedr Fair Play.

Fair play hilsen

Fair play hilsen er et obligatorisk tiltak som gjennomføres i alle kamper. Dette er en symbolhandling der spillerne som er involvert, aktivt viser respekt og annerkjennelse til den andre parten. Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar hånd hilsen. Hilsen gjøres både før og etter kampen. Trenere på begge lag er sammen ansvarlig for at prosedyren skjer på denne måten.

Rammene

• Huske Fair play-hilsen før og etter kampen

• Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.

• Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

• Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner

Trenervett gir kampvett

Som trener er du et forbilde for dine spillere som nevnt tidligere. Da er det viktig at man utviser trenervett. Her er noen pkt som er relevant

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.

2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra»

3. Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.

4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.

5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

6. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.

7. Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.

8. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

9. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

10. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Dommerens rolle

Dommerens myndighet: Alle kamper skal ledes av en dommer eller en voksen person som har full myndighet og god kjennskap til spillereglene.

Rettigheter og plikter
• Delta på Fair play-møte før kamp hvor trenere tar initiativet til møtet
• Håndheve spillereglene
• Holde rede på tiden og holde regnskap med kampen
• Dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne i barnefotball
• Hun eller han skal ikke unødig avbryte spillet og skal sørge for at alle spillerne behandles likt
• Dommeren skal i stor grad veilede når en spiller gjør feil

God kamp!

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen