Forventninger til foreldre i Bøler håndball

Velkommen til Bøler håndball!

Bøler håndball er en breddeklubb med god forankring i lokalsamfunnet. Vi ønsker å tilby flest mulig et tilbud om fellesskap og aktivitet. 

For å tilby gode fasiliteter, godt utstyr, påmeldinger til seriespill og stevner, samt ressurser til lagene, er vi helt avhengig av inntekter. Klubben ønsker ikke en drastisk økning i treningsavgiftene, men arbeide for at alle som ønsker skal ha mulighet og råd til å delta i klubbens aktiviteter. 

For å klare dette er det et krav av alle foreldre bidrar i dugnadsarbeidet i klubben. Det er faktisk slik at Bøler håndball er en helt foreldredrevet klubb. Det vil si at ingen treninger eller kamper avvikles i Bølerhallen hvis ikke foreldrene stiller opp på dugnad. Det er ingen ansatte i Bøler håndball. 

Mye av dugnadsarbeidet i Bøler håndball er knyttet til drift av Bølerhallen. Driftstilskuddet vi får fra Oslo Kommune er en viktig inntektskilde for klubben. Det er styret sin jobb å fordele dugnadsoppgavene på lagene vi har i Bøler håndball, og så er det opp til lagene å fordele videre til enkelte foreldre. Dette gjøres typisk i Spond. Det er derfor svært viktig at alle leser informasjonen som legges ut i Spond nøye, og at alle registrerer kontaktinformasjonen sin i Spond. 

De fleste foreldre vil bli tildelt dugnadsoppgaver som tilsynsvakter og kioskvakter ifb med avvikling av treninger og kamper i hallen. Men det er også mulighet til å bidra til drift av både klubben og laget hvis du ønsker å være trener, lagleder, foreldrekontakt eller styremedlem. Du er uansett garantert et engasjerende og hyggelig miljø med andre foreldre fra nærmiljøet. 
Les mer om dugnadsjobben på nettsidene våre: https://bolerif.no/rutiner-handball/

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen