Frivillighet

Bøler IF er en foreldredrevet klubb. Det vil si at alle er med og bidrar i ulike roller. For at Bøler IF skal kunne tilby et idrettstilbud for alle kreves det en felles innsats. Felleskapet er selve nøkkelen i vår klubb.

Som forelder kan du bidra som trener, styremedlem, eller i en gruppe med en spesifikk oppgave. Dersom du ser et behov der klubben kan bli bedre, er alle innspill og initiativ velkommen. Rundt utøvere og lag er det alltid behov for støttefunksjoner. Man skal føle seg inkludert når man ønsker å være med som bidragsyter. Betydningen av et engasjement er stor. Det påvirker nærmiljøet og oppvekstsvilkårene på Bøler på en god måte.

Vi vet at det er mange som er forhindret i å delta på fysiske oppgaver hva gjelder frivillighet. Det er mange oppgaver rundt idretten som kan løses administrativt og digitalt. Her har alle en mulighet til å bidra. Ta kontakt med klubben, eller gruppen du tilhører, så finner vi en fin oppgave du kan holde på med.

Å ha ulike vakter i Bøler IF er en fin måte å bli kjent med andre på. Den sosiale møteplassen er unik, med Haraløkka og Bølerhallen i sentrum, der du lett kommer i prat med andre. Fellesskapsfølelsen rundt klubben skal være selve grunnmuren.

I Bøler IF arbeider vi for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. For å klare dette er vi avhengig av andre inntekter enn avgifter. Det er derfor vesentlig at foreldre deltar på klubbens arrangementer og stiller med sin arbeidskraft. Det er et ønske om du kan stille på minst tre ulike vakter for klubben.

Et felles mål for alle aktive, foreldre og støtteapparat, er å ha en klubb der alle skal føle seg velkommen og inkludert.

Heia hele Bøler!

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen