Gruppenes årlige møter

Gruppenes årlige møter

De årlige møtene i Bøler IFs grupper avholdes i år digitalt. Klubbens årsmøte blir også digitalt. Dette på grunn av den pågående pandemien.

Årlige møter er et forberedende møte, der hver gruppe skal komme med sin innstilling til årsmøtet i Bøler IF. Følgende saker skal behandles i gruppestyrenes årlige møte:

  1. Behandle gruppens årsberetning  
  2. Behandle gruppens regnskap for foregående år 
  3. Utarbeide forslag til budsjett for gruppens aktivitet 
  4. Utarbeide forslag til årsplan for gruppens aktivitet 
  5. Behandle forslag, både innkomne og de som blir meldt inn på møtet 
  6. Fastsette treningsavgift, hvis idrettslagets årsmøte har gitt gruppa denne myndigheten.  
  7. Behandle valgkomiteens innstilling (hvis gruppa har egen valgkomite. Hvis ikke må det årlige møtet diskutere seg frem til hvilke kandidater de ønsker å foreslå til de ulike verv).  

Utdrag fra Idrettsforbundet.no:

Møterett
Alle idrettslagets medlemmer kan møte på årsmøtet. Barn og ungdom under 15 år, ny-innmeldte medlemmer (som har vært medlem under én måned) og medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, har både møterett og forslagsrett – selv om de ikke har stemmerett.

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det å ha oppfylt medlemsforpliktelsene innebærer bl.a. å ha betalt medlemskontingent og treningsavgift. Om fristen for betaling enda ikke er utløpt, har medlemmet selvsagt likevel fulle rettigheter. Det er først når medlemmet unnlater å betale krav fra idrettslaget, at medlemmet ikke lenger er valgbar eller har stemmerett.

Foreldre
Foreldre som ikke selv er medlem, har verken møterett eller stemmerett. Og er følgelig heller ikke valgbare. Et idrettslag er en medlemsorganisasjon av og for medlemmene. Det er imidlertid ønskelig at foreldrene engasjerer seg i barnas fritid og at også de melder seg inn i idrettslaget, slik at de kan være med å påvirke idrettslagets retning. Idrettskretsen anbefaler derfor at idrettslagene opererer med en lav kontingent, sånn at flest mulig velger å bli medlem. Trenger idrettslaget penger for å drive aktiviteten, kan dette finansieres gjennom treningsavgiften.

Datoer og påmelding

Bøler IF Friidrett avholder sitt årlige møte 2. februar klokken 19.00.

Bøler IF Fotball avholder sitt årlige møte 15. februar klokken 19.00. Påmelding her.

Bøler IF Håndball avholder sitt årlige møte 17. februar klokken 19.00. Påmelding her.

Bøler IF Tennis avholder sitt årlige møte 18. februar klokken 18.30. Påmelding her.

Sakspapirer for tennisgruppa

Sakspapirer for håndballgruppa

Sakspapirer for fotballgruppa

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen