Bøler Håndball sin visjon er å være en breddeklubb med god forankring i lokalsamfunnet, men også gi utviklingsmuligheter for de beste. Klubben skal utvikle spillere, trenere, dommere og ledere med gode holdninger på banen, i klubben og i nærmiljøet.

Bøler håndball sitt motto er – “Flest mulig – lengst mulig”

Bøler håndball skal legge følgende verdier til grunn for aktivitetene i klubben:

  • Glede gjennom lek og mestring der alle kan være med
  • Fellesskap gjennom sosial trening og handling
  • Ærlighet gjennom oppdragelse og respekt for hverandre
  • Helse gjennom etablering av sunne verdier og holdninger

Treningsavgift

Håndballskolen  Kr.800,-

8-10 år                 Kr.2.000,-

11-15 år               Kr.2.600,-

16-18 år               Kr.3.000,-

Senior                  Kr.3.600,-

Veteran                Kr.800,-

Medlemskontingenten til Bøler IF er:

Under 18 år         Kr.300,-

Over 18 år            Kr.350,-

Støttemedlem     Kr.200,-

Bøler IF Handball på Facebook