Hvordan bygge opp et lag

Oppgaver til lagets foreldregruppe (noen oppgaver kan deles, andre kan slås sammen).

SportsligAdministrasjon
3.1 Trener(e)3.3 Lagleder
3.2 Hjelpetrener(e)3.4 Foreldrekontakt
3.5 Sosialansvarlig
3.6 Dugnadsansvarlig (for lagets egen dugnad)
3.7 Styremedlem Bøler Håndball

Sportslig

3.1/3.2 Trenerrollen

Hovedtrener har ansvar for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre treninger samt å møte på kamp. Hovedtrener skal også planlegge for lagets utvikling over tid. Hjelpetrener bistår i dette arbeidet.

Administrasjon

3.3 Lagleder

Lagleder er tilstede på trening og blir bedre kjent med trener- og spillergruppa. Bistår med påmelding til cuper, koordinering, avsjekk treningsavgift m.m. i samarbeid med hovedtrener for laget.

3.4 Foreldrekontakt

Lagets kontakt mot styret, særlig administrasjon av tilsynsvakter i Bølerhallen.

3.5 Sosialansvarlig

I tillegg til det sportslige spiller også det sosiale spiller også en viktig rolle for å bygge et lag. Man kan se kamper samme ( både i hallen og TV-sendte) , spise pizza etter trening eller møtes på andre arenaer ( skogen / Rush).

3.6 Dugnadsansvarlig

Det er lurt å starte tidlige med å bygge opp lagets egen økonomi.

Klubben dekker spillertrøyer samt påmelding til cuper. Sosiale arrangement for laget og evt. like bagger/jakker, samt fremtidig utenlandstur må laget dekke selv.

3.7 Styremedlem Bøler Håndball

3.7 Styremedlem Bøler Håndball

Vi ønsker at alle lag skal være representert i styret. De aller fleste oppgavene blir håndtert av dagens styremedlemmer, men det er områder vi trenger ekstra hjelp. Det er rom for å bidra på nesten alle oppgaver. Bli med i en hyggelig og engasjert gjeng!

Styrets oppgaverStatus i dag («bemanning»)
LederBesatt
Sportslig ansvarlig Delvis besatt
ØkonomiBesatt
MedlemsansvarligBesatt
Halldrift – organisere dugnadsinnsatsBesatt og trenger støtte
KioskBesatt
Dommerarbeid – utvikling, oppfølging og fordelingBesatt
UtstyrsansvarligBesatt og trenger støtte
Arrangement – koordinatorLedig
Cupansvarlig – koordinere klubbens fellescupLedig
SponsoransvarligLedig
Informasjonsansvarlig – info til foreldre, oppdatere nettsider og FBLedig
Rekruttering av spillereLedig

Bli kjent med klubben på våre nettsider og på Facebook.


Bøler Håndball – en foreldredrevet klubb

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen