I likhet med resten av norsk idrett, tar Bøler IF sterk avstand fra Russlands krigshandlinger i Ukraina

I likhet med resten av norsk idrett, tar Bøler IF sterk avstand fra Russlands krigshandlinger i Ukraina

Vi ønsker med dette å vise vår solidaritet til det ukrainske folk.

Europa står nå foran en stor flyktningkrise. I vårt nærmiljø vil det komme nye mennesker som har flyktet fra krigen. Disse skal tas imot og inkluderes på best mulig måte. Dette ansvaret vet vi at befolkningen på Bøler og omegn tar på alvor. Det gjør også vi i Bøler IF.

Vi tenker mye på hele det ukrainske folket, men spesielt på barn og unge. De er nå er fratatt sin trygghet og har mistet muligheten til å leke fritt. Hos Bøler IF er det alltid hjerterom og jevngamle å bli kjent med. Vi ønsker med tiden ukrainske flyktninger velkommen til oss for idrettsaktivitet og glede i et inkluderende miljø.

Ingen som er bosatt i Norge skal oppleve å bli hetset for sin etniske bakgrunn. Personer med russisk og hviterussisk etnisitet blir inkludert og respektert i vårt idrettsfelleskap på lik linje med alle andre.

Vi ber til slutt om at alle tar litt ekstra vare på hverandre i disse dager.

Bøler IF v/ hovedstyret

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen