For å melde deg inn i Bøler IF må du fylle ut innmeldingsskjemaet som du finner ved å trykke på knappen under. I skjemaet får du opp alle grupper og lag som du ønsker å bli en del av. Der vil du også få se informasjon om treningsavgifter og medlemskontingenter.

Sørg for å laste ned appen SPOND!

Denne appen er klubbens verktøy for organisering av aktivitet og for innbetaling av kontingenter.

Utmelding av Bøler IF må gjøres ved å sende klubbkontoret en e-post. Vi vil da avstemme eventuell rest av treningsavgift og medlemskontingent før vi foretar utmeldingen. 

Klubbkontorets mail er: post@bolerif.no 

Bøler IF er en dugnadsdrevet klubb. Å bidra på dugnadene er en forutsetning for å være medlem i klubben.

For å tilby gode anlegg, godt utstyr, påmeldinger til seriespill og stevner, samt ressurser til lagene, er vi helt avhengig av inntekter. Klubben ønsker ikke en drastisk økning i treningsavgiftene, men arbeide for at alle som ønsker skal ha mulighet og råd til å delta i klubbens aktiviteter.

For å klare å tilby det barn og unge fortjener er det et krav om at foresatte deltar på minst 4-5 dugnader i løpet av året. Det er mange typer dugnader man kan bli bedt om å stille på. Alle er like viktige for klubbens inntekter. 

Det har vært utfordrende år med pandemi. Klubben er helt avhengig av at alle tar i et tak for å sikre og forbedre det tilbudet vi har. Kun på denne måten kan vi ha den stolte klubben og tilbudet vi ønsker.