Instruks for tilsynsvakter

Forberedelse

Nøkkeltagg for å åpne hallen må hentes dagen før innen kl. 21.00. Nøkkeltaggen hentes i vaktrommet i hallen og ligger i safen. Koden til safen i vaktrommet står skrevet på en gul lapp som ligger i permen på vaktrommet.

Tilsynsvakt for kamper og arrangementer i helger

Har du vakt i helgen, må du hente nøkkeltagg i løpet av uken (hverdag) før du har vakt.

VIKTIG: Sjekk om det er endringer i kampene for din vakt fredag ettermiddag: https://wp.nif.no/PageMatchAvansert.aspx (Annleggsenhet =  Bøleridrettshall)

Vakter skal være på plass minst 1 time før kampstart, slik at hallen er åpen og klar til bruk.  

For alle vakter

Papirversjon av Vaktrapport/Instruks skal ligge i en perm i vaktbua. Denne skal fylles ut som sjekkliste undervei i vakta. Ta kontakt med kontaktpersoner dersom du ser at det ligger få papireksemplarer igjen.

Bruk tiden du har vakt til å holde orden i hallen. Vær gjerne aktiv ute i områdene hvor folk ferdes. Unngå å «søk tilflukt» i vaktbua. Vær særlig oppmerksom på tilskuere som filmer treninger og ellers opptrer forstyrrende. 

Hallen skal være trivelig for brukere både i forhold til unødig støy/oppførsel, søppel og rot. Dette er viktig for alles trivsel.

Ved oppstart

 • Lås opp inngangsdøren med ”nøkkeltaggen”.
 • Hent ut nøkler til innvendige dører fra safen i vaktrommet. Slå på lys i inngangspartiet/toaletter/garderober  (nederste panel).
 • Lås opp smekklås i inngangsdør med den lille, litt rare nøkkelen – slik at døra blir stående ulåst.
 • Sjekk om nødutgangsdørene nede er låst opp (2 i garderobegangen, 3 i hallen). Disse skal stå i ulåst posisjon, ikke åpnes helt opp. De to dørene på langsiden åpnes ved å vri nøkkelen mot høyre. Døren på kortsiden åpnes ved å vri nøkkelen mot venstre.
 • Slå på lys i inngangspartiet (Lysbryter-panelet er rett innenfor døren i vaktrommet).
 • Hjelp til med å låse opp utstyrsrom (egen nøkkel til utstyrsrom for allidrett/basket og håndball), senke basketball kurver, heise opp basketball kurvene på sidene til voksen høyde, heise opp skillevegger i hall.
 • Sjekk garderobe, plukk opp søppel etc. Kun 2 garderober åpne på hverdagene.
 • Sjekk dusj og toaletter nede. (Tett do, takplater, rennende vask, rennende dusj, søppel).
 • Sjekk toaletter oppe.  (Tett do, takplater, rennende vask, rennende dusj, søppel).
 • Sjekk tribune og inngangsparti oppe.  Sjekk om dørene til klasserom oppe er låst.
 • Fei inngangsparti og tribune ved evt. rot.
 • Rydd stoler på plass i inngangspartiet.

Underveis i vakta

 • All trafikk i ganger og tribune skal observeres.
 • Sjekk garderober, toaletter, nødutganger nede ca hver time.
 • Uønsket adferd som støy på tribunen under trening etc må få en konsekvens (be folk om å forlate hallen hvis de forstyrrer treningen). I utgangspunktet er hallen åpen for de som skal trene, og ikke andre. Personer som ikke har noe der å gjøre kan derfor sendes ut. 
 • Dere har rett til å sende ut mennesker som ikke oppfører seg eller tar imot rettledning.

Dersom ”nøkkeltagg” for neste tilsynsvakt ikke er hentet innen kl . 2100 skal denne personen (navn og tlf.nr. i vaktliste i vaktrommet) ringes opp og gis beskjed om å møte for henting.

Ved endt vakt

 • Lås inngangsdøra ved å skru på smekklåsen med den lille rare nøkkelen
 • Lås nødutgangsdørene i selve hallen. De to dørene på langsiden låses ved å vri nøkkelen mot venstre. Døren på kortsiden låses ved å vri nøkkelen mot høyre.
 • Lås nødutgangsdørene i garderobegangene nede, samt dør til kiosk og møterom.
 • Rydd/ fei hallen for grovt søppel som papir, flasker etc.
 • (Kun i helgene) Tøm eventuelt søppelbøtter i hallen. 
 • Ta opp kurver, skillevegger eller rydd inn tverrliggerne til håndballen.
 • Rydd/ fei garderobene nede.
 • Sjekk garderober og toaletter nede. (Tett do, takplater, rennende vask, rennende dusj, søppel).
 • Lås garderobe nede.
 • (Kun i helgene) Tøm søppelbøtter i garderobene ved behov. 
 • Sjekk do og toaletter oppe. (Tett do, takplater, rennende vask, rennende dusj, søppel).
 • Rydd stoler på plass i inngangspartiet.
 • Rydd/ fei inngangsparti/ tribune ved evt. rot
 • (Kun i helgene)  Tøm søppelbøtter i inngangsparti og tribune.
 • Legg ”nøkkeltaggen” og andre nøkler i safen før du låser deg ut ved å bruke den automatiske døråpneren (bryter på vegg ved dør). Slå av lys i inngangsparti.
 • Merk at du ikke kan komme inn igjen i hallen når du har låst deg ut uten «nøkkeltaggen»!
 • Sjekk at døra har gått i lås, det kan hende du må dytte litt ekstra!
 • Fredager hvor det er «Åpen hall»-arrangement overleveres hallen kl 2000 til den som er ansvarlig for dette arr.  Tilsynsvakten skal da ha sjekket garderobene og låst dem.  (Åpen hall bruker ikke disse).  Tilsynsvakten tømmer søppel og alt som vanlig ihht sjekkliste ved endt vakt, og overleverer ny vaktrapport til ansvarlig for Åpen hall.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen