Kampvert på hjemmebane

Kampvert på hjemmebane

Kilde: www.fotball.no

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis. 

Før kampen

• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.

• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Underveis i kampen

• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.

• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.

• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

Etter kampen

• Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

*Alle 11’er-, 9’er- og 7’erkamper skal ha minst en kampvert hver. For 5’er- og 3’erkamper som spilles samtidig setter lagene opp et passende antall kampverter i forhold til antall baner og antall kamper.

Les hele NFF sin brosjyre om kampverter.

Les mer om Fair-Play her.

Kampvertvester kan hentes etter avtale.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen