Klubben

by admin

Bøler IF ble stiftet i 1958 og har som formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og inkludering. 

Historien før stiftelsen

I 1949 fikk Anton Bøhler en skriftlig henvendelse fra Oslo kommune om kjøp av Bøler gård. Utbyggingen på Bøler startet i 1950-årene basert på generalplanen for Oslo av 1950, der en rekke nye boligstrøk ble regulert. Byggingen av de første borettslagene på Bøler skjedde vest for trikkelinja mellom Ulsrudveien og Guristuveien, og gikk i hovedsak for seg i perioden mellom 1956 og 1962. I disse årene flyttet mer enn 13 000 mennesker inn i nybygde blokker og rekkehus.

I 1957 sto Bøler skole ferdig og oppnådde raskt et elevtall i første klasse på 300 elever. Skolen hadde noen av de største årskullene i Norge, om ikke de aller største!Den gangen ble få barn fulgt til skolen, og det var heller ikke snakk om å bli kjørt til fritidsaktiviteter. Enkelte barn gikk faktisk på folkeskole i byen, og de tok trikken alene til skolen allerede i første klasse.

Hele Bøler var en stor byggeplass, og det fantes ingen organiserte aktiviteter utenom skoletiden for barn og ungdom, slik det er i dag. På grunn av den ekstreme innflyttingshastigheten og barnetettheten, presset det seg fram et stort behov for fritidstiltak og organiserte aktiviteter for barn og unge.

Allerede i 1957/58 hadde ildsjeler i de forskjellige borettslagene kommet i gang med uorganiserte fritidsaktiviteter for barna. Store gressbelagte friarealer mellom rekkehusbebyggelsen i for eksempel Bølersletta, Bølerbakken og Guristuveien la godt til rette for å starte og utøve idrettslige aktiviteter.

I den litt mer fortettede bebyggelsen, som for eksempel Bølerlia og Bølerskrenten, var nok ropet etter og behovet for organiserte aktiviteter større. Antakelig var dette noe av årsaken til at stiftelsen av Bøler Idrettsforening hadde sitt utspring i byggelagene og borettslagene på østsiden av trikkelinja!

Fra starten i 1958 bestod idrettsforeningen av grupper for ski, fotball og friidrett. 

Klubben i dag

I vårt nærmiljø finnes det mange ressurssterke og entusiastiske mennesker. Dugnadsånden er viktig for klubben. Vi ønsker i størst mulig grad lokale krefter på trener- og ledersiden. Vi er også heldige med å ha høy kompetanse innad i egen klubb.

Det skal være gøy å være med i klubben vår og vi skal være en viktig arena for sosialisering og samhold. Vi ønsker at flest mulig i vårt nærmiljø skal ha en tilhørighet til klubben, enten som aktiv, eller frivillig. Bøler IF skal dessuten være en arena for inkludering og trygghet. Alle kan være aktiv i Bøler IF.

Bøler IF består av gruppene fotball, friidrett, Functional Fitness, håndball og tennis. Aktiviteten foregår som oftest på Haraløkka idrettsanlegg og i Bøler flerbrukshall. Vi disponerer to flotte kunstgressbaner, har flotte gressarealer, noen av de beste grusbaner for tennis i Oslo og ikke minst Østmarka som nærmeste nabo. Friplassen er friidrettsgruppa sin egen arena og med unike treningsmuligheter for hele nærmiljøet.

Haraløkka skal være hele Bølers møteplass. Her går de fleste på tur. Det er den naturlige inngang til Østmarka for byens befolkning, sommer som vinter. Vår kiosk er godt besøkt og sørger for høy trivselsfaktor i sommermånedene. Vårt klubbhus er et populært sted der alle skal føle seg velkommen.

I 2022 mottok Bøler IF prisen for årets idrettslag i Oslo. Prisen ble overrakt av ordfører Marianne Borgen. Vårt arbeid for å skape idrettsglede for alle og våre verdier var noe av årsaken bak utmerkelsen.

Heia Bøler!

 

Marius Sigolsen
Daglig leder
Bøler IF

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen