Nyttig informasjon

Bøler IF Fotball henviser til NFF i forhold til regler om spilleregler. Dette finner du på NFF Oslo sine nettsider. Les mer.

Har du blitt skadet? Kontakt idrettens skadetelefon her. Varsle treneren din, slik at klubben er klar over skadens omfang om den er langvarig. Du skal melde skaden før du mottar medisinsk hjelp. Alle aktive fotballspillere har forsikring gjennom NFF.

Politiattest er noe alle personer over 18 år må fremvise for å få lov til å inneha en aktiv rolle i klubben. For å søke må du be om en «Bekreftelse på formål» fra klubben. Dette gjør du ved å sende en mail til klubbkontoret. Når du mottar dokumentet fra klubben, søker du digitalt hos politiet. Nettsiden finner du her.

For å melde overgang til Bøler IF Fotball, må du ha sendt oss et ferdig utfylt samtykkeskjema. Skjemaet finner du her. Om du har spørsmål om utfylling, ta kontakt med lagleder for veiledning.

Innmelding av nye spillere gjøres her.

Prøvetrening hos Bøler IF Fotball kan bare finne sted ved å fremvise skriftlig tillatelse fra nåværende klubb. Dette gjelder alle aldersklasser. Alle spillere som skal prøvetrene hos andre klubber må få en slik tillatelse fra Bøler IF Fotball.

Ingen spillere skal bli kontaktet direkte av andre klubber. Dette er brudd på NFFs regler. Dersom dette forekommer, ber vi om at klubbkontoret varsles umiddelbart.

Lagledere

Dersom du har hatt utlegg må du ta vare på alle kvitteringer og fylle ut refusjonsskjema.

Alle dokumenter, inklusive kvitteringer, sendes som pdf til klubbkontoret.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen