Om kortbaneserien

by Anette Wilberg

Barn på 9 og 10 år spiller i kortbaneserien. Kortbanen utgjør 2/3 av hel bane og må merkes opp med teip på gulvet. Håndballforbundet har en hel del praktisk informasjon om kortbane på sine nettsider: https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball-6-12/9-ar-kortbane/

Slik gjør du det

  • Senk skilleveggen lengst bort fra publikumsinngangen.
  • Hent ut det oppblåsbare målet fra utstyrslageret. Hvis det er innelåst i buret er koden til hengelåsen 2000. Målet skal ligge oppi en svart bag.
  • Blås opp målet og plasser det på streken i forkant av skilleveggen. Det blir da stående inntil skilleveggen.
  • Oppi bagen sammen med målet skal det ligge gul eller hvit maskeringsteip. Bruk denne til å merke opp en ny 6-meter. Det behover ikke være nøyaktig. Ta utgangspunkt i 6-meteren foran det andre målet. Skritt opp 6 meter fra det oppblåsbare målet for å finne ytterpunktet i halvsirkelen. Se her for mer detaljerte tegninger: https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball-6-12/9-ar-kortbane/#Hvor_p%C3%A5_banen_spiller_vi?
  • Teipen må fjernes når siste kortbanekamp er spilt for dagen.
  • Ta lufta ut av målet og legg det tilbake i bagen. Hvis det begynner å bli lite teip så kan du varsle trener eller styret ved dugnadsansvarlig.

Praktisk for sekretariatet

9 år: 5’er håndball på kortbane i Region Øst:
Antall spillere: 5 (4 utespillere + målvakt)
Bane: Kortbane (25,5- 26 x 20 meter)
Ballstørrelse: Mikro/00
Spilletid: 2 x 10 min. 1 min pause og sidebytte – håndball med stil!
Måltavle: Måltavle skal ikke brukes i denne årsklassen

10 år: 5’er håndball på kortbane i Region Øst:
Antall spillere: 5 (4 utespillere + målvakt)
Bane: Kortbane (25,5- 26 x 20 meter)
Ballstørrelse: Mini/0
Spilletid: 2 x 15 min. 10 min pause og sidebytte – håndball med stil!
Måltavle: Måltavle skal ikke brukes i denne årsklassen

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no

Bølerlia 166