Oppstart for førsteklasse

Oppstart for førsteklasse

Bøler IF Fotball vil med dette ønske alle barn født i 2014 velkommen. I år er det spesielle omstendigheter på grunn av covid-19, men det skal ikke hindre barna i å starte opp med trening. Vi vet at det er noen ivrige 2015 barn. Disse kan også få prøve seg på fotball allerede nå.

Grunnet smittesituasjonen vil det ikke bli avholdt et felles foreldremøte. Dette avholdes når det er forsvarlig.

Foreldredrevet klubb

Bøler Idrettsforening er en foreldredrevet klubb der vi er avhengige av alles innsats. I tillegg har klubben ansatt trenerkoordinatorer som hjelper til og sørger for at øvelser og fundamentet vårt ligger til grunn. Det vi er på jakt etter er personer med gode egenskaper i det å aktivisere barna. Dette er noe de fleste burde greie. Det du får tilbake er mange glade ansikter som lyser mot deg, klare til å trene.

Lagledere er en viktig del av laget. Vi bruker Spond som medlemsregister og til å organisere kamp og treningsoppmøte, samt dugnader. Lagleder får som ansvar å ha dialog med klubben og informere sin gruppe. Vi anbefaler at flere melder seg som lagleder. Da blir jobben enklere og mindre tidkrevende, men en god fordeling av oppgaver.

Alle trenere og lagledere er pålagt å fremvise Politiattest. Bekreftelse på formål og organisasjon får du av klubben. Du søker selv digitalt hos politiet.no

Kunne du tenke deg å bidra som trener eller lagleder? Vi trenger mange for å kunne tilby trening for flest mulig. Du melder deg som trener her.

Treningstider og økter

Når vi har funnet foreldretrenere og lagledere, vil klubben innkalle til et møte. Treningstidene er avhengig av når trenerne har anledning til å arrangere treningsøktene. I startfasen vil også klubben bidra med ekstra trenere, slik at alle får en god start. Trenerkoordinator for U8-gruppa i klubben er Henrik Andersen-Gott.

På trening det første året er fokus lek og ferdigheter med ball. De jobber i hovedsak individuelt med hver sin ball. Når det spilles kamp på trening praktiseres smålagsspill, som vil si 2v2 eller 3v3.

Dugnader

Som foreldre i Bøler Idrettsforening må en påregne 2-3 dugnadsvakter i året. Dette kan være oppgaver som å stå i kiosk, rigge baner, bidra under Bøler Cup i november, eller andre tilbud om dugnader som klubben får. Penger som kommer inn fra dugnader tilfaller hele fotballgruppa og går i hovedsak til aktivitet, drift av bane på vinteren og utstyr.

Innmelding

Du melder inn barnet her.

Sørg for å få inn informasjon i alle felt.

Velg «Meld på barn», så medlemstype «u/18 år». Finn laget i oversikten og gå videre i skjemaet.

For resten av 2020 betaler man kun medlemskontingenten på Kr.300,-. Da er man medlem av hele Bøler Idrettforening. Er barnet med i en annen gruppe og har betalt medlemskontingent vil dette oppdages av medlemssystemet.

Velkommen til Bøler IF Fotball!

Vi har mange år med mye idrettsglede foran oss.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen