Politiattest er noe alle personer over 18 år må fremvise for å inneha en aktiv rolle i klubben. For å søke om politiattest må du be om en “Bekreftelse på formål” fra klubben. Les mer om politiattest hos Norges Idrettsforbund.

For å motta en bekreftelse på formål, må du sende en mail til klubbkontoret. Når du mottar dokumentet fra klubben, søker du digitalt hos politiet. Nettsiden finner du her.

Uten fremvist politiattest kan du ikke delta som trener eller lagleder.