Alder Gruppeavgift Medlemskontingent Totalpris
18 år> Kr. 350,- Kr. 300,- Kr. 650,-
<18 år Kr. 700,- Kr. 350,- Kr. 1050,-

* I tillegg kommer det en engangssum på kr. 50,- til låsebrikke inn til tennisbanene.

Noen av tennisgruppas medlemmer er også medlem i en annen gruppe i Bøler IF. Disse betaler kun gruppeavgiften, da medlemskontingenten bare skal betales en gang pr. år. 

Disse bes ta kontakt med kasserer Jan Hagen:

E-post 90625326@online.no

Tlf: 906 25 326

Medlemskontingenten betales til:

Bøler IF Tennisgruppa Bankkonto: 9365.20.34169