Informasjon til foreldre i Bøler håndball

by Marius Sigolsen

Bøler håndball er en foreldredrevet klubb. I praksis vil det si at vi er helt avhengige av dugnadsinnsatsen til foreldrene i klubben for at vi kan avvikle treninger og kamper i Bølerhallen. Kort sagt er det ingen ansatte i Bøler håndball. Til gjengjeld vil du få muligheten til å delta i et engasjerende og hyggelig miljø med andre foreldre fra nærmiljøet.

Fordi dette er så viktig for klubben har vi valgt å tydeliggjøre dugnadsansvaret i en foreldreavtale som alle foreldre i klubben må skrive under på ved barnets oppstart. Her kan du lese hva som står i avtalen.

På denne siden har vi samlet litt informasjon om de forskjellige oppgavene du kan møte som foresatt i Bøler håndball.

Til deg som skal sitte tilsynsvakt i hallen

Bøler håndball har sammen med Bøler basket ansvaret for å holde tilsyn med Bølerhallen i perioden 16:00 til 22:30 på hverdager. Dette er dugnadsarbeid som blir fordelt på alle foreldre i klubben. Når mange bidrar er det ikke så mye arbeid på hver enkelt.

Til deg som skal være vakt på kamp eller arrangement (inkl. kortbaneinfo)

I helger er det ofte kampaktivitet i Bølerhallen. Du vil oftest få tildelt dugnadsvakter de helgene ditt barn skal spille kamp i Bølerhallen. Disse kamphelgene gir klubben viktige inntekter i form av kiosksalg, og bidrar til liv i nærmiljøet. Vi har samlet veiledninger for de forskjellige dugnadsrollene i lista under.

Vil du være bidra i styret eller i drift av laget

Men det er også mulighet til å bidra til drift av både klubben og laget hvis du ønsker å være trener, lagleder, foreldrekontakt eller styremedlem. Vi trenger alltid folk som kan bidra! Se under for å lese mer om mulighetene.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no

Bølerlia 166