Saksliste for årsmøte

Saksliste for årsmøte

Årsmøtet i Bøler Idrettsforening avholdes på Haraløkka 02.02.20 og saksliste er følgende:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 4. Godkjenne forretningsorden.
 5. Behandle idrettsforeningens årsberetning.
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
 9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  a. Styre.
  b. Kontrollutvalg.
  c. Representanter til ting og møter.
  d. Valgkomité.
  e. Eventuelt øvrige valg.
 12. Engasjere revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap.

Bøler Idrettsforening takker for oppmøtet og ønsker alle vel hjem!

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen