Her beskrives ekstra oppgaver for vakter i Bølerhallen i forbindelse med avvikling av kamper og andre arrangementer. 

  1. Mottak av lagene – Hvert lag må tas imot av tilsynsvakt og/eller billettvakt. Hør med trener om spillerne er registrert i Spond e.l. system. Hvis ikke så må de registrere hver enkelt person i egen liste. Vi har nå åpne garderober. Tilsynsvakt må sette ut sprayflaske med overflatesprit slik at laget selv kan desinfisere flater når de forlater garderoben.
  2. Mottak av publikum/besøk – Siste retningslinjer fra kommunen anbefaler å ikke tillate publikum. Dette informerer vi besøkende lag om så langt vi klarer. Hvis bortelaget har med sjåfører som ønsker å se kampene kan disse vises til en nummerert plass av billett- eller tilsynsvakt som de må oppholde seg på under hele besøket.

    Hver enkelt besøkende må også registreres med navn og kontaktinformasjon pga smittesporing. Norsk idrettsforbund (NIF) har laget egen tjeneste som vi henger opp QR-kode for rundt om i hallen. Billettvakt må sørge for at alle besøkende selv fyller inn nødvendig informasjon her. Hvis løsningen er nede har vi egne lister på papir som kan brukes. Disse listene/heftene finnes i vaktbua.
  1. Vasking og desinfisering – alle besøkende må benytte håndsprit ved ankomst. Det er satt opp dispensere. Garderobene er åpne og hvert lag må selv desinfisere når de forlater garderoben. Tilsynsvakta må vaske kontaktflater på doene i kaféen og ellers i fellesområdene ca. 1 gang i timen, eller ved behov. Kontaktflater inkluderer håndtak, kraner på doene og gelender i trappa. 

    Innbytterbenkene må tørkes av mellom kamper. Dette anbefales det at sekretariatet tar seg av. Det er kjøpt inn overflatesprit på sprayflasker og tørkeruller som skal benyttes til vaskingen. Påfyll til dispensere og sprayflasker står på styrerommet i hallen. Smittevernutstyr skal settes tilbake på styrerommet etter endt arrangement. Dispenserne skal settes inn i vaktbua.
  1. Bord og stoler – i kaféen må kioskvaktene sørge for at bord og stoler brukes på forsvarlig måte. Mest effektivt er det nok å sørge for at ikke alle bordene brukes. Enten ved å fjerne stoler eller ved å legge ut lapper.