Smittevern i Bølerhallen

Dette er ment som tillegg til vanlig vaktinstruks for tilsynsvakter i Bølerhallen. Hallen skal være låst under trening, og det samme gjelder garderobene (åpnes ved kamper). Nødutgangene skal låses opp som normalt. Har du spørsmål, ta kontakt med dugnadsansvarlig.

Treninger og hverdager

For å unngå sammenstimling ved innganger og utganger skal lag som venter på å starte treningstiden oppholde seg i gangen ved døra til hallen som er lengst bort fra trappa Denne er tydelig merket med INNGANG. Lag som er ferdig med å trene skal gå ut av hallen gjennom døra som er nærmest trappa, og som er tydelig merket med UTGANG. Tilsynsvakta kan gjerne minne trenere og spillere på dette ved innskriving.

Sjekkliste hverdager:

 • Sørg for at dispenseren med håndsprit står lett tilgjengelig ved inngangen. Sjekk at det er tilstrekkelig med sprit i dispenser. Bruk spissene på en saks for å åpen dispenseren. Påfyll til dispenserne finnes på styrerommet.
 • Åpne dører ned til hallen, sperr med stol.
 • Hente oppmøteprotokoll fra vaktbua og legg frem ved inngangen slik at det enkelt for lagledere å skrive seg inn.
 • Minn lagene som kommer om løsning for inngang og utgang fra hallen.
 • Påse at trener skriver seg inn i oppmøteprotokollen. Spillerregistrering foregår i Spond, så det er kun laget som skal skrive inn at de har møtt opp til trening.
 • Passe på at alle som skal inn i hallen vasker hender med desinfiserende middel før de går inn i hallen.
 • Sørge for at garderober/dusj ikke benyttes.
 • Tilsynsvakten kan låse inn «trengende ved nødstilfeller» på toalettet. Ved bruk av toalett skal vask, papirholder, dørhåndtak og toalett rengjøres etterpå. 

Tilsynsvakt skal vaske/desinfisere fellesflater som dørhåndtak og gelender i trapp 2 ganger i løpet av sin vakt. 

Kamper og arrangement i helger

 • Mottak av lagene – Hvert lag må tas imot av tilsynsvakt og/eller billettvakt. Hør med trener om spillerne er registrert i Spond e.l. system. Hvis ikke så må de registrere hver enkelt person i egen liste. Under kamper har vi åpne garderober. Vis laget til en tom garderobe. Tilsynsvakt må sette ut sprayflaske med overflatesprit slik at laget selv kan desinfisere flater når de forlater garderoben.
 • Mottak av publikum/besøk – Det er plass til ca 70 personer på oppmerkede og nummererte plasser på tribunen. Det er kun tillat å sitte på nummererte plasser. Alle besøkende må bruke munnbind og holde minumum 1 meter avstand til hverandre under hele oppholdet sitt.

  Hver enkelt besøkende må også registreres med navn og kontaktinformasjon pga smittesporing. Norsk idrettsforbund (NIF) har laget egen tjeneste som vi henger opp QR-kode for rundt om i hallen. Billettvakt må sørge for at alle besøkende selv fyller inn nødvendig informasjon her. Hvis løsningen er nede har vi egne lister på papir som kan brukes. Disse listene/heftene finnes i vaktbua.
 • Vasking og desinfisering – alle besøkende må benytte håndsprit ved ankomst. Det er satt opp dispensere.
  Innbytterbenkene må tørkes av mellom kamper. Dette anbefales det at sekretariatet tar seg av. Det er kjøpt inn overflatesprit på sprayflasker og tørkeruller som skal benyttes til vaskingen. Påfyll til dispensere og sprayflasker står på styrerommet i hallen. Smittevernutstyr skal settes tilbake på styrerommet etter endt arrangement.
  Vi sørger for at det er sprayflasker med overflatesprit i garderobene. Lagene må selv sørge for å desinfisere overflater på vei ut av garderoben.
 • Bord og stoler – kioskvaktene og/eller andre vakter med tid skal sørge for at bordflater og stoler desinfiseres med jevne mellomrom.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen