Smitteverntiltak

Smitteverntiltak


Fra og med midnatt innføres strenge regler i Oslo Kommune, som gjelder frem til 30. november. Dette for å slå tilbake smitteoppblomstringen i byen vår. Bymiljøetaten har på bakgrunn av dette laget noen regler som vi som idrettsforening og naboer må forholde oss til.


Våre særidretter har fått en detaljert oversikt over alle de tiltak som skal følges for organisert trening for barn og unge. Klubben vil gjerne kommunisere at det kun er den organiserte idretten for de under 19 år som kan benytte kommunens idrettsanlegg i denne perioden. Det tilrettelegges ikke for egenaktivitet i idrettsparken, er det vi har fått beskjed om fra Oslo Kommune.


All bruk utenfor Bøler Idrettsforening kan derfor bli rapportert til Oslo Kommune ved Bymiljøetaten. All bruk av idrettsparken er også underlagt strenge regler om registrering og rapportering, i forhold til smittesporing, noe klubben har kontroll på digitalt gjennom våre trenere.


Vi får alle passe på og sørge for at denne perioden blir så kort som mulig ved å ta tiltakene på alvor. Det er ikke klubben som bestemmer disse tiltakene, men byens myndigheter.


Med vennlig hilsen

Bøler Idrettsforening

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen