Sportslig

by Marius Sigolsen

Bøler IF Håndball er underlagt regler som er vedtatt av Norges Håndballforbund. Klubben deltar på trener- og lederkurs i regi av NHF region Øst. Dette gjør at vi hele tiden holder oss oppdaterte og utvikler oss.

Du kan finne svar på alle håndballrelaterte spørsmål på NHF region Øst sine nettsider. Her er f.eks alle regler, ballstørrelser og terminlister tilgjengelig.

Sportslig plan

Hvordan bygge opp et lag

Bøler Håndball er en foreldredrevet klubb. Vi har laget en oversikt over roller foreldregruppen bør fordele seg i mellom. Les mer opp oppgaver og oppgavebeskrivelser.

Foreldrevettregler

  • Møt fram til kamp og trening – barna ønsker det.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare dine kjente
  • Oppmuntre i medgang og motgang – ikke å gi kritikk
  • Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen
  • Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
  • Stimuler å oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det
  • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
  • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
  • Vis respekt for arbeidet klubben gjør – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner
  • Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball – ikke du

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no

Postboks 4 – Bøler

0620 OSLO


Nettside Design: Eskil Hallan Sigolsen