Treningsavgiften

Vedtatt på Årsmøtet i Bøler IF.

Treningsavgiften for 2023 foreslås holdt på samme nivå som i 2022, men settes ned for jentefotballen. Styret ønsker lavere treningsavgifter for å inkludere flere. Første steg er lavere avgift for jentefotballen, hvor vi dessverre opplever at flere faller fra. Avgiften ble holdt uendret for de fleste grupper i 2021 og økt med 150 kroner i 2022.

For å opprettholde tilbudet og goder for de ulike klassene kreves det at foresatte oppfyller kravene til dugnad. For en klubb som Bøler IF, som er tuftet på frivillighet, er oppfyllelse av dugnadsforventninger helt prekært. Dette for å kunne tilby utstyr, baner og deltagelse på aktiviteter. Styret ønsker å unngå økning av treningsavgift og dugnadsarbeid er da elementært fremover. Styret oppfordrer lagene til å samle inn penger via egne dugnader som loddsalg i Spond og kakelotteri for å finansiere flere cupdeltagelser og sosiale arrangementer.

Dersom lagene gjennomfører sitt ansvar i kiosken, deltar i trener- og laglederforum samt sine øvrige dugnadsvakter vil klubben dekke påmelding til flere cuper per sesong.


Barn 6 år (2017 årgangen)

Kullet for G/J2017 som starter opp høsten 2023 skal ikke betale treningsavgift
for 2023 men må være betalende medlemmer av Bøler IF.

Barn 7 år (årgangen 2016)

Treningsavgift Kr 2.450 for gutter, 2.300 for jenter
I tillegg kommer medlemskontingent i Bøler IF
Dekkes av klubben: NFFs forsikring Inkludert i treningsavgiften. Planlagt deltagelse Haraløkka Microserie, samt minst 1 cup pr lag i serien. Dommerutgifter til seriekamper refunderes iht faste satser. Lagsutstyr som fotballer, pumpe, kjegler, og førstehjelpskrin. Utstyrsbag skal lagres i låsbart skap på klubbhuset. Spillerdrakt (hjemmedrakt) til låns. Shorts og strømper gis til eie. Trenerutstyr som overtrekksdress eller treningsgenser/bukse, vinterjakke og treningsgenser som kan byttes ca. hvert 3. år. Alle trenere tilbys deltakelse på C-lisenskurs. Trenerkoordinator/trenerveileder følger opp treningsarbeid. Egne lagssponsorer er kun tillatt på bortedrakter etter avtale med styret.
Krav til spillere og foresatte: Dugnadsplikt på inntil 5 dugnader pr spiller (utført av foresatte). Type dugnader er egne arrangementer, Norway Cup, Kiosk og vakter på Ullevaal stadion.

Barn 8-12 år (årgangene 2015-2011)

Treningsavgift Kr 2.750 for gutter, 2.300 for jenter
I tillegg kommer medlemskontingent i Bøler IF
Dekkes av klubben: NFFs forsikring Inkludert i treningsavgiften. Serieavgift, samt minst 1 cup pr lag i serien. Dommerutgifter refunderes iht faste satser. Lagsutstyr som fotballer, pumpe, kjegler, og førstehjelpskrin. Utstyrsbag skal lagres i låsbart skap på klubbhuset. Spillerdrakt (hjemmedrakt) til låns. Shorts og strømper til eie. Trenerutstyr som overtrekksdress eller treningsgenser/bukse, vinterjakke og treningsgenser som kan byttes ca. hvert 3. år. Alle trenere tilbys deltakelse på C-lisenskurs. Trenerkoordinator/trenerveileder følger opp treningsarbeid. Egne lagssponsorer er kun tillatt på bortedrakter etter avtale med styret.
Krav til spillere og foresatte: Dugnadsplikt Inntil 5 dugnader pr spiller (utført av foresatte). Type dugnader er egne arrangementer, Norway Cup, Kiosk og vakter på Ullevaal stadion.

Ungdom 13 år (årgang 2010)

Treningsavgift Kr 3.050 for gutter, 2.300 for jenter
I tillegg kommer medlemskontingent i Bøler IF
Dekkes av klubben: NFFs forsikring Inkludert i treningsavgiften. Serieavgift, samt minst 1 cup pr lag i serien. Dommerutgifter refunderes iht faste satser. Lagsutstyr som fotballer, pumpe, kjegler, og førstehjelpskrin. Utstyrsbag skal lagres i låsbart skap på klubbhuset. Spillerdrakt (hjemmedrakt) til låns. Shorts og strømper til eie. Trenerutstyr som overtrekksdress eller treningsgenser/bukse, vinterjakke og treningsgenser som kan byttes ca. hvert 3. år. Alle trenere tilbys deltakelse på C-lisenskurs. Trenerkoordinator/trenerveileder følger opp treningsarbeid. Trenere på ungdomslag bør ha C-lisens kurs. Egne lagssponsorer er kun tillatt på bortedrakter etter avtale med styret. Godtgjørelse for ekstra trenerbistand ved avtale og behov inntil kr 25.000 pr årskull etter avtale ved behov for ekstra bistand. Forutsetter tilgjengelige ressurser/ungdomstrenere.
Krav til spillere og foresatte: Dugnadsplikt Inntil 5 dugnader pr spiller (utført av foresatte). Type dugnader er egne arrangementer, Norway Cup, Kiosk og vakter på Ullevaal stadion.

Ungdom 14-19 år (årgangene 2009- Junior)

Treningsavgift Kr 3.250 for gutter, 2.300 for jenter
I tillegg kommer medlemskontingent i Bøler IF
Dekkes av klubben: NFFs forsikring Inkludert i treningsavgiften. Serieavgift, samt minst 1 cup pr lag i serien. Dommerutgifter refunderes iht faste satser. Lagsutstyr som fotballer, pumpe, kjegler, og førstehjelpskrin. Utstyrsbag skal lagres i låsbart skap på klubbhuset. Spillerdrakt (hjemmedrakt) til låns. Shorts og strømper til eie. Trenerutstyr som overtrekksdress eller treningsgenser/bukse, vinterjakke og treningsgenser som kan byttes ca. hvert 3. år. Alle trenere tilbys deltakelse på C-lisenskurs. Trenerkoordinator/trenerveileder følger opp treningsarbeid. Trenere på ungdomslag bør ha C-lisens kurs. Egne lagssponsorer er kun tillatt på bortedrakter etter avtale med styret. Bortedrakter samt treningsutstyr (treningsgenser, treningsbukse, t-skjorte) dekkes for Jr-lagene etter satser
satt av styret. Trenergodtgjørelse etter avtale med sportslig leder/styret
Krav til spillere og foresatte: Dugnadsplikt Inntil 5 dugnader pr spiller (utført av foresatte eller personer over 18 år). Type dugnader er egne arrangementer, Norway Cup, Kiosk og vakter på Ullevaal stadion.

Senior og Veteran (7er fotball)

Treningsavgift Kr 1.700
I tillegg kommer medlemskontingent i Bøler IF
Dekkes av klubben: NFF forsikring Inkludert i treningsavgiften. Serieavgift samt minst 1 cup pr lag i serien.
Dommerutgifter til seriekamper refunderes iht faste satser
Lagsutstyr Fotballer, pumpe, kjegler, førstehjelpsskrin. Utstyrsbag lagres i låsbart skap på klubbhuset. Spillerdrakt (hjemmedrakt) til låns. Shorts og strømper gis til odel og eie. Trenerutstyr som overtrekksdress eller treningsgenser/bukse som kan byttes ca hvert 3 år. Ingen særskilte krav til trenerutdannelse og ingen godtgjørelse gis. Egne lagssponsorer er kun tillatt på bortedrakter etter avtale med styret.
Krav til spillere: Dugnadsplikt Inntil 5 dugnader pr spiller (utført av spillere). Type dugnader er vakter på Ullevaal stadion.

Senior og veteran(11-er fotball)

Treningsavgift Kr 3.250 for gutter, 2300 for jenter
I tillegg kommer medlemskontingent i Bøler IF
Dekkes av klubben: NFF forsikring Inkludert i treningsavgiften. Serieavgift samt minst 1 cup pr lag i serien. Dommerutgifter til seriekamper refunderes iht faste satser. Lagsutstyr som fotballer, pumpe, kjegler, førstehjelpsskrin. Utstyrsbag lagres i låsbart skap på klubbhuset. Spillerdrakt (hjemmedrakt og bortedrakt) til låns. Shorts og strømper gis til odel og eie. Treningsutstyr (treningsgenser, treningsbukse, t-skjorte) dekkes etter satser satt at styret. Trenerutstyr som overtrekksdress eller treningsgenser/bukse, vinterjakke og treningsgenser som kan byttes ca hvert 3 år. Trener bør ha C-lisenskurs. Trenergodtgjørelse etter egen avtale. Egne lagssponsorer kun tillatt på bortedrakter etter avtale med styret.
Krav til spillere: Inntil 5 dugnader pr spiller. Type dugnader er vakter på Ullevaal, egne arrangement

Generelt for alle lag
Det gis ingen søskenmoderasjon, verken for treningsavgift eller antall dugnader. Trenere er i utgangspunktet fritatt for dugnad. Treningsavgift forfaller som hovedregel som ett beløp og før seriespill starter
opp. Betalt treningsavgift og medlemskap i Bøler IF er sammen med dugnadsdeltagelse en forutsetning for å representere Bøler IF Fotball i kamp. Dersom spillere ønsker å dele betaling over flere perioder, kan dette i spesielle tilfeller avtales særskilt. Det finnes ordninger for de som har økonomiske utfordringer med treningsavgift og det oppfordres til å ta kontakt. Det presiseres at deltakelse i dugnadsarbeid er en forutsetning for nivået på treningsavgiften og mulighet for å leie inn eksterne hjelpetrenere for enkelte trinn. Ved manglende dugnadsoppmøte vil styret øke treningsavgiften ytterligere for å opprettholde aktivitetsnivået, eventuelt redusere aktivitetsnivået i klubben.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen