Veileder for trenere og lagledere

Som trener og lagleder er det mange spørsmål som dukker opp, spesielt i oppstarten, men også fortløpende gjennom årene. Vi har derfor laget en mal slik at du som elementær bidragsyter i Bøler Fotball vet hva du skal gjøre eller hvem du skal spørre når utfordringer og undring dukker opp. All kommunikasjon i lagene og blant trenere og lagledere foregår i appen Spond. Listen vil komplementeres når nye problemstillinger kommer fra dere slik at alle vet best mulig hvordan vi gjør det i Bøler Fotball.

Utstyr og drakter

Bøler Fotball har et lite lager av drakter, utstyr og forbruksvarer på klubbhuset. Her oppbevares også baller i ballskap og annet utstyr som ikke er levert ut til lagene. Sportslig leder og daglig leder er tilgjengelig på dagtid etter avtale og styreleder kan bistå på kveldstid. Her er det også ballpumpe som kan benyttes samt tilgang på markører, kjegler og småmål. Til bruk for alle lag, men legg ting pent tilbake på plass etter bruk, og si fra om noe savnes.

 • Hvordan lagrer jeg baller og utstyr?

Laget får et eget skap i første etasje på klubbhuset hvor de kan legge ballnett osv. Laget skaffer en kodelås til å låse skapet slik at ingen andre kan forsyne seg av utstyret.

 • Laget mitt trenger drakter/ utstyr, hva gjør jeg? 

Foreta en opptelling i laget og avklar størrelser. Deretter sender du en epost til idrett@bolerif.no og avtaler bytte. Gammel drakt må leveres inn for å få ny dersom det ikke er ny spiller. Husk å samle inn drakter fra spillere som slutter og lever disse raskt inn til styreleder eller sportslig leder. Klubben har avtale med utstyrsleverandør og forhandler fortløpende slik at vi sikrer best mulig tilgjengelighet for lagene. Dette følges opp spesielt i 2023. Styret arbeider nå fortløpende med mulige sponsoravtaler for å sikre lavest mulig kostnader for utstyr.

 • Får vi nye sokker/strømper?

Ja, ca. annethvert år kan man få nye strømper, ett par til hvert barn. Nye spillere skal få dette ved oppstart. Klubben har et lite lager på klubbhuset. Meld inn behov og avtal henting med sportslig leder; idrett@bolerif.no

 • Får vi ballpumpe, kampvertvest og medicskrin?

Ja, ved oppstart får alle lag dette. For å avtale tid eller bytte brukt eller defekt utstyr, kontakt sportslig leder på idrett@bolerif.no også ved spørsmål om hva lagene kan få utdelt.

 • Når bytter vi til vinter/ sommerballer og hvordan går jeg frem? 

Avtal tid for bytte, høst eller vår ved å sende epost til idrett@bolerif.no Skifte kan primært utføres på dagtid med administrasjonen eller på kveldstid ved avtale med styreleder. Elektrisk ballpumpe er tilgjengelig i første etasje. Ballene lagres i ballskap i klubbhuset

 • Er det eget utstyr til trenere?

Ja, i 2023 har vi trenertrøyer som trenere får ved henvendelse til sportslig leder. Vi har også trenerjakker og annet utstyr. Sportslig leder vil oppdatere på hva som kan tas ut i Spond-gruppen for trenere eller ved spørsmål.

Klubben arbeider med å gjøre tilgjengelig flere Bøler-effekter for lagene. Vi kommer nærmere tilbake til dette senere.

Anlegget vårt

 • Kan vi bruke styrketreningsrommet på løkka?

Ja, dette er til fri disposisjon og låses opp med nøkkelbrikke av trener. Vi har fått et bra treningsrom med inngang på siden av klubbhuset. Andre grupper i klubben bruker også rommet så det kan være lurt å sjekke tilgjengeligheten på fotball@bolerif.no i forkant. Barn må ha følge av trener for å benytte fasilitetene. Det er også mulig å benytte kafeteriaen til sirkeltrening, avtal på fotball@bolerif.no

 • Kan lagene låne/bruke klubbhuset?

Ja, lagene kan benytte kafeteriaen til sirkeltrening eller lagsamlinger som å se på fotball på storskjerm eller foreldremøter, spillermøte osv. Avtal på forhånd med fotball@bolerif.no for å sikre tilgjengelighet.

 • Kan vi bruke garderober i forbindelse med kamp og trening? Har vi garderobekultur i Bøler Fotball?

Ja, garderober er til fri disposisjon for lagene. For de yngre lagene er det også ekstra stas å samles i garderobe før kamp eller trening. Jentegarderober er i 2. etasje og guttegarderober i første etasje. Ta de gjerne i bruk! A-laget har egen garderobe «Snappern» i enden av første etasje. En viktig rolle for trenerne er å skape god garderobekultur. Erfaringsmessig er det bra for motivasjon og ekstra stas å møtes i garderoben før trening og kamp, gjerne også oppsummere etterpå. Vi oppfordrer sterkt til å prøve dette. Vi har riktignok begrenset med garderober, men foreløpig er ikke dette en stor utfordring. Garderobene er åpne og trenere og lagledere har nøkkelbrikke til lås på ytterdør.

 • Hvem har nøkler til klubbhuset?

Alle trenere har fått utlevert nøkkelbrikke. Hvis du ikke har det eller du mangler tilgang på områder du bør ha, ta kontakt på fotball@bolerif.no.

 • Det er blitt mørkt og ikke lys på kunstgressbanen, hva gjør jeg? 

Lyset styres av Oslo kommune som anleggseier. Dersom det er mørkt og dere skal ha trening eller kamp på kunstgress1 (KG1, nedre) eller KG2 (øvre), ta kontakt med en av følgende i klubben som har tilgang til digital av/påbryter:

Anleggsansvarlig Lars Nordhuus, 99448100

Daglig leder Marius Sigolsen, 93045625

Sportslig leder Henrik Andersen- Gott, 95087865

Styreleder Tommy Skjervold, 93056450

Kamper, cuper og treninger

 • Hva kreves av meg som trener og frivillig i Bøler Fotball?

For å være trener og lagleder i Bøler Fotball må man ha politiattest. Send epost til fotball@bolerif.no ved nye trenere og lagledere. Se også her. I tillegg må trenere gjennomføre grasrottrenerkurs. Dette vil tilbys fra klubben.

 • Hvilke roller skal vi fylle på kamper?

På hjemmekamp skal laget ha trener/lagleder og kampvert. Rollen kampvert er beskrevet her. Hjemmelaget må også skaffe dommer, enten ved å bruke egne foresatte eller klubbdommer. Hjemmelag er ansvarlig for kampball.

 • Hvordan melder jeg på lag i serie?

Sportslig leder vil informere om påmeldingsfrister i god tid og trenere inviteres også til infomøter direkte av fotballkretsen. Mange av lagene kan melde seg på i forskjellige nivåer. Ta gjerne kontakt med Sportslig leder eller andre trenere for sparring rundt dette.

 • Vi ønsker å spille en treningskamp, hva gjør jeg da? 

Det enkleste er å bruke egen fastsatt treningstid. Ellers sjekker du tilgjengelighet i vår treningskalender eller fotball.no og arrangerer kamp der det er ledig. Ta kontakt med kontaktperson for motstanderlag og informer i trenergruppen i Spond om at dere har avtalt kamp denne tiden. Kamper går foran trening, men her må vi sammen finne gode løsninger på en travel arena.

 • Hvordan skaffer og betaler jeg dommere?

Klubben har egne klubbdommere og egen Spond-gruppe for bestilling av dommer. Beskrivelse finner du her på vår nettside: https://bolerif.no/klubbdommere/

De yngre lagene kan også bruke søsken eller foresatte som dommer.

 • Hvordan er det sportslige i klubben vår, har jeg en mal å forholde meg til som frivillig i Bøler Fotball?

Ja, Bøler Fotball har en helt egen sportsplan. Den ble oppdatert i 2023 og den finner du her. Her beskrives mye av hvordan klubben ønsker å ha det på sportslig plan. Ta gjerne kontakt på idrett@bolerif.no for spørsmål og innspill rundt dette.

 • Når får lagene nye treningstider og hvordan kan vi få byttet treningstid

Treningstider endres to ganger i året, august og januar, da vil sportslig leder spørre i trenergruppen i Spond om noen ønsker endret tider fremover. Alle eksisterende treningstider ligger i treningskalenderen. Også ballbingen og gresset. Dersom man ønsker å endre tid til en ledig tid midt i sesong kan man forespørre på idrett@bolerif.no. Husk alltid at dersom det er kamp på banen du skal ha trening går kamp foran og dere må finne alternativ bane.

 • Jeg vil samarbeide med andre årskull eller arrangere felles trening eller kamp?

Samarbeid og bekjentskaper på tvers av årskullene er positivt og hospitering er beskrevet i vår sportsplan. Kontaktpersoner for alle lagene våre finner du på hjemmesiden. Bare å ta kontakt og bli kjent på tvers, det bygger klubb for fremtiden. Trenerforum og laglederforum er en fin anledning til å bli kjent og lære av hverandre.

 • Kan vi melde laget på cuper og hvordan fungerer dette?

Ja, lagene oppfordres til å melde seg på mange cuper. Det er bra sosialt og treningsmessig. I trenerforum vil vi dele erfaringer med de ulike cuper lagene deltar på og det oppfordres til å delta på cup sammen med andre lag i klubben. Klubben vil etablere en støtteordning for eldre lag som skal på cup lenger unna, i tillegg oppfordres til finansiering gjennom dugnader. Klubben finansierer i utgangspunktet 2 cuper i året i tillegg til egne arrangement, forutsatt at laget har deltatt på tildelte dugnader. Lagene melder seg selv på de cuper de ønsker og fyller ut refusjonsskjema og får refundert utlegg. For tips til cuper, regler og annen bistand, kontakt sportslig leder eller styreleder.

Organisering av laget

 • Hva gjør en lagleder og trener?

Dette er godt beskrevet på vår hjemmeside: https://bolerif.no/info-for-lagroller/

Det er da selvsagt helt opp til laget hvordan de fordeler oppgaver. Det anbefales også å ha en egen dugnadsansvarlig på laget som fordeler dugnader gjennom året.

 • Hvis en spiller skal meldes ut eller inn i gruppen, hva gjør jeg? 

Dersom laget får en ny spiller vedkommende melde seg inn via nettsiden: https://club.spond.com/landing/signup/bolerif. Da vil administrasjonen sørge for at vedkommende kommer inn i riktig Spond-gruppe. Ved endringer så kontaktes fotball@bolerif.no.

Når en spiller skal melde seg ut, altså slutter på fotballaget så sendes en epost fra medlemmets foresatte til fotball@bolerif.no. Trener eller lagleder skal ikke melde spilleren ut av Spond selv. Drakt samles inn av lagledere.

Dugnad og egne arrangementer

Bøler Fotball er tuftet på frivillighet og det vi arrangerer for å skaffe inntekter må vi utføre selv. Vi er medarrangør av Norway Cup, vi arrangerer Bøler Cup, vi arrangerer Mikroserien for de minste og vi bistår med verter under landskamper og arrangementer på Ullevaal stadion. Vi er avhengig av at foresatte stiller opp på dette og det er forventet minst 3-4 slike dugnader i året per medlem. I tillegg vil lagene ha ansvar for drift av kiosken på Haraløkka en eller to uker i løpet av året. Informasjon om dette gis i lagledergruppen i Spond.

Klubben bruker appen Spond til all kommunikasjon til trenere og lagledere. Meld fra til styreleder eller daglig leder om endringer i apparatet rundt laget slik at de rette er med der. Appen er viktig å kunne godt, kontakt styreleder eller daglig leder for eventuell opplæring og bistand. Appen brukes til å oversikt over spillere, opprette arrangement og informasjonsflyt i laget til foresatte og alle lag har egne grupper.

 • Hva er vår rolle i Norway Cup?

Bøler Fotball (og håndball) er medarrangør av Norway Cup. Det arrangeres altså Norway Cup på Haraløkka i månedsskiftet juli/ august hver sommer. Det er gratis for våre lag å delta og det er noe vi sterkt oppfordrer til å være med på. Arrangementet medfører mange dugnadsvakter i kiosk og på anlegget den uken som gir økonomisk grunnlag for driften vår. Dere kan altså forvente mye dugnad, som selvsagt best kombineres med egen deltagelse. Dugnadsansvarlig vil få ansvar for fordeling av tildelte dugnadsvakter i juni.

 • Hva er Bølercup?

Bølercup er klubbens egen arrangerte cup i Valhall hver høst. Turneringen er for lagene opptil 11 år. Cupen gir gode inntekter og krever mye dugnadsarbeid av de foresatte. Sett av helgen så snart årets dato er klar. Dugnadsansvarlig vil få ansvar for fordeling av tildelte dugnadsvakter i august.

 • Hva har vi av vakter på Ullevaal stadion?

De foresatte som foretrekker å ha vakt på Ullevaal stadion og se på fotballkamp mens man bistår tilskuere med å finne rett plass og at alle har det bra kan melde seg inn i klubbens egen spond gruppe «Dugnad Ullevaal» Koden er EOIDS. Spør styreleder for bistand og husk å melde fra hvilket lag og spiller vedkommende representerer. Dette er et godt alternativ for mange til øvrige dugnader.

 • Hvordan fungerer lagkasser og lagdugnader?

Lagene tjener penger på ukene og dagene de har kiosken på Haraløkka, loddsalg på Bøler-senteret samt andre dugnader laget selv initierer. Dette kan for eksempel være loddsalg i Spond. Pengene som samles inn overføres klubbens konto og merkes med idrettsgren, kjønn og årskull (for eksempel Bøler Fotball G2011) og pengene vil da settes på lagets egen prosjektkonto i klubben. Ved utlegg kontaktes fotball@bolerif.no for refusjon mot skjema og kvittering. Det informeres i lagledergruppen om tilgjengelige tider for loddsalg før året begynner. Klubben vil også etablere en egen støtteordning for sosiale arrangement for lagene. Det skal ikke være en økonomisk hindring for å få til dette, men det fordrer selvsagt at foresatte stiller opp,

 • – Hvis jeg har noen spørsmål jeg ikke får svar på her, hva gjør jeg?

Da kontakter du daglig leder, sportslig leder eller styreleder så vi kan sørge for at du får raskt svar, men også at andre frivillige i klubben får svarene 😊

Kontaktinfo styreleder: Tommy Skjervold 93056450 tommy.skjervold@nho.no

Kontaktinfo daglig leder: Marius Sigolsen fotball@bolerif.no

Kontaktinfo sportslig leder: Henrik Andersen-Gott idrett@bolerif.no

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen