Veiledning for foreldrekontakt

Velkommen som foreldrekontakt i Bøler håndball. Dette dokumentet beskriver oppgavene du har som foreldrekontakt. Bøler håndball er en foreldredrevet klubb. Uten din og andre foreldres innsats blir det ikke håndballtrening for barna våre. Dette er et viktig budskap til alle foreldrene på lagene. 

Hva gjør en foreldrekontakt?

Din primære oppgave som foreldrekontakt er å koordinere dugnadsaktiviteten for foreldrene på laget, samt håndtere ikke-sportslige oppgaver for laget som f.eks. håndtering av lagkassa. 

Alle foreldrene i Bøler håndball må bidra med dugnadsvakter knytta til drift av Bølerhallen. Vi skiller mellom to type dugnadsvakter; hallvakter/tilsynsvakter på hverdager og forskjellige type vakter knyttet til kamper i helgene

Tilsynsvakter hverdager

Bøler håndballl bemanner tilsynsvakt i Bølerhallen mellom 15.45 og 23.00 hver tirsdag og onsdag, i tillegg til fredager fra 15.45 – 20.00 i partallsuker. Nøkkeltag må hentes i hallen dagen i forveien.

Dugnadsansvarlig i styret fordeler perioder med tilsynsvakt til lagene. Hvert lag får tildelt én periode hvert år på 4 – 6 uker (avhengig av lagets størrelse). Vaktskjema med datoer for vaktene sendes ut i god tid før perioden starter. Foreldrekontakten skal fordele vaktene på alle foreldrene på laget og fylle ut navn og telefonnummer på alle vaktene i skjemaet. Dugnadsansvarlig skriver ut skjemaet og legger det tilgjengelig i vaktbua. 

Det er også foreldrekontaktens oppgave å følge opp av foreldrene dukker opp på vakt så langt det lar seg gjøre. Det er normal praksis at foreldre som har roller som styremedlemmer og trenere ikke tildeles tilsynsvakter. Annen praksis bør avtales i laget. 

Kamphelger

Dugnadsansvarlig i styret fordeler vakter i helger. Normalt håndterer lagene kampdager når sitt lag spiller flest kamper. Det vil også si at alle lag må påregne å være vakt når andre lag spiller. I tillegg deler vi driftsansvar for innebandykamper, da stiller vi kun med tilsynsvakt.  

Bøler håndball har åpen kiosk hvis det spilles 2 eller flere kamper i løpet av en dag fordi kiosksalg er en viktig inntektskilde for klubben. 

Oppsett for vaktliste med forslag til vakter samt tidspunkter for vakter og kamper sendes ut av dugnadsansvarlig i styret i god tid. Her vil det stå forslag til nødvendig bemanning for vakten. Det er helt opp til laget å dele opp vakten ytterligere.

Det er foreldrekontakten sitt ansvar å fordele vaktene på foreldrene på laget, samt sørge for at de mottar tilstrekkelig informasjon i forkant. Bruke gjerne Spond for å sende ut veiledninger og instrukser for vaktene. 

Hvis det er et stort arrangement med mange kamper kan det lønne seg å ta kontakt med kioskansvarlig i styret for å sikre at kiosken har tilstrekkelig med varer. Normalt har vaktene i billettsalg og kiosken med seg vaffelrøre. Oppskrift sendes ut sammen med vaktinstrukser. 

Vær oppmerksom på at sekretariatet skal være satt sammen av minimum to personer, gjerne faste. Den ene skal ha ansvar for tidtaking og måltavle, mens den andre skal ha ansvar for høyttaler og skriving.

Hvis det faller seg slik at det er vaktskifte midt i en kamp, må sekretariatet avtale et fornuftig bytte før eller etter kampen. I verste fall i pausen. Men sekretariatet kan ikke bytte midt i en omgang.

På kampdagen må foreldrekontakten sørge for at alle vaktene er ute i god tid slik at rigging og klargjøring kan gjøres skikkelig. Det anbefales å sette oppmøtetid minst 1 time før første kamp starter. Instrukser og veiledninger for de forskjellige vaktene skal inneholde nødvendig informasjon for å sette i gang med rigging. Det er like viktig at det sørges for rydding/nedrigging ihht. instrukser etter endt vakt. 

Nyttige ressurser

Som foreldrekontakt er det lurt å vite hvor du kan sjekke praktiske ting knytta til avvikling av kamper. Det er gjerne deg de ringer når vaktene lurer på noe underveis.

  • For å sjekke endringer og status på kamper kan banedagboka sjekkes. Her ligger det fullt kampoppsett og endringer kan forekomme.
  • På Håndballforbundets sider kan du finne oversikt over aldersbestemmelser og spilletider, noe som kan være nyttig ved innstilling av måltavle.
  • Se når laget ditt har fått periode med tilsynsvakt i hallen.

Kakelotteri

Bøler håndball får tildelt fredager og lørdager av Bølersenteret for kakelotteri. Datoene fordeles ut på lagene av dugnadsansvarlig. Det er gjerne snakk om én eller to dager pr. lag pr. år. Inntektene fra kakelotteriet går rett til lagkassa. Foreldrekontakten må koordinere og fordele oppgaver og vakter på foreldrene/familiene ifb med kakelotteri.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen